ال آرژینین ۱۰۰۰/۵۰۰ میلی گرم

ال-آرژینین ۱۰۰۰/۵۰۰ میلی گرمی  ژن استار

ترکیبات:ال-آرژینین و مواد جانبی

ویژگی ها و موارد مصرف:

  • افزایش توده و حجم عضلانی
  • کاهش زمان ترمیم زخم و جراحات
  • گسترش و بهبود سیستم ایمنی بدن
  • کمک به کاهش وزن
  • کمک به کاهش فشار خون