پایان کار نمایندگان ایران در بادی کلاسیک و فیزیک کلاسیک – مکمل سازی ستارگان نیک پایان کار نمایندگان ایران در بادی کلاسیک و فیزیک کلاسیک – مکمل سازی ستارگان نیک

مجتبی بحرینی اوورال بادی کلاسیک و فیزیک کلاسیک اسپانیا ۲۰۲۱

 

رقابتهای بادی کلاسیک و فیزیک کلاسیک IFBB اسپانیا ۲۰۲۱ با حضور نمایندگان ایران : مجتبی بحرینی ، ایرج بیدی و وحید حنیفه لو در رشته بادی کلاسیک و علیرضا حسنوند و مجتبی بحرینی در رشته فیزیک کلاسیک ادامه یافت . که سرانجام مجتبی بحرینی به اوورال بادی کلاسیک و فیزیک کلاسیک مسابقات دست یافت .

 

 

 

بازگشت به صفحه قبل >>
Call Now Button