کاهش وزن – مکمل سازی ستارگان نیک کاهش وزن – مکمل سازی ستارگان نیک

مکملهای کاهش وزن

این مکمل ها از روش های مختلفی باعث کاهش وزن و کاهش درصد چربی بدن می شوند.

مکمل های چربی سوز به چند دسته تقسیم می شوند:

دسته اول: فیبرها مسیرهای اشتهایی را می بندند، فردی که از اشتهای زیادی برخوردار است با خوردن فیبرها اشتهای آن کنترل می شود و به علت  دیر جذب بودن این مکمل های غذایی افراد کمتر گرسنه می شوند و کمتر به سراغ مواد غذایی میروند و همین امر باعث می شود که کالری کمتری دریافت کنند

دسته دوم: در این روش مکمل باعث جذب چربی می شود و متابولیسم بدن را بالا میبرد و در نهایت باعث اکسیداسیون میشود.

دسته سوم : مکمل هایی که روی متابولیسم چربی اثر می گذارند مانند ال کارنیتین، مسیری که باعث می شود چربی سوزی اتفاق بیفتد ،در داخل سلول زنجیره های بلند اسید چرب شکسته شده وارد میتوکندری می شوند و سوخت و ساز بدن بالا می رود و همچنین مکملی به نام سی ال ای  روند چربی سوزی را البته نسبت به ایزوفرم های مشخص آن بالا میبرد .

دسته جهارم: مکمل هایی که باعث کاهش جذب چربی می شوند، عملکرد این مکمل ها در روده ،مانع  فعالیت آنزیم لیپاز می شوند و از جذب چربی در بدن جلوگیری می کنند . که البته این نوع مکمل ها بدلیل اختلال در جذب چربی ها ،باعث می شوند که ویتامین های محلول در چربی هم به خوبی جذب نشوند و برای بدن کمی مضر است.

مشاهده همه 5 نتیجه

بازگشت به صفحه قبل >>
Call Now Button