آمینو آرژینین ویتاپ

آمینو آرژینین 1000 میلی گرم 400 عددی ویتاپ

ترکیبات: پروتئین کنسانتره و هیدرولیز وی,ال-آرژینین

ویژگی ها و موارد مصرف:

  • کمک به افزایش حجم عروق و خون رسانی به اندام ها.
  • پاکسازی رادیکال های آزاد در خون.
  • افزایش ترشح هورمون رشد.
  • عظله سازی و ترمیم بافت های آسیب دیده.