ال آرژینین فارمامیکس

ال_آرژینین فارمامیکس تقویت سیستم ایمنی بدن، بهبود زخم ها و تسریع التیام بافت ها

ترکیبات: ال – آرژینین و مواد جانبی

ویژگی ها و موارد مصرف:

  • افزایش توده و حجم عضلانی
  • کاهش زمان ترمیم زخم و جراحات
  • گسترش و بهبود سیستم ایمنی بدن
  • کمک به کاهش وزن
  • کمک به کاهش فشار خون