ایزو وی گلد ۹۱۰ گرمی ژن استار

ایزو وی گلد 910 گرمی ژن استار دارای پروتئین وی کنستانتره و هیدرولیز شده

ترکیبات: پروتئین ایزوله آب پنیر ، کنسانتره پروتئین آب پنیر ومخلوط آنزیم ها

ویژگی ها و موارد مصرف:

  • حاوی 90% پروتئین خالص وی ایزوله
  • دارای مجموعه آنزیمی برای کمک به هضم بهتر و سریعتر پروتئین
  • قابل استفاده ورزشکاران قدرتی – سرعتی در دوره تخلیه ذخایر گلیکوژنی
  • افزایش حجم عضلات بدون افزایش توده چربی