بی سی ای ای فارمامیکس

بی سی ای ای  1000 میلی گرمی فارمامیکس حاوی 200 عدد قرص

ترکیبات: ال – لوسین ، ال – ایزولوسین ، ال – والین و مواد جانبی.

ویژگی ها و موارد مصرف:

  • بهبود حجم ماهیچه ها
  • کمک به چربی سوزی
  • افزایش انرژی و کاهش مدت کوفتگی ماهیچه
  • تقویت سیستم ایمنی بدن