بی سی ای ای ۱۰۰۰

بی سی ای ای ۱۰۰۰ میلی گرم حاوی ۲۰۰ عدد قرص

ترکیبات:ال-لوسین ،ال-ایزولوسین،ال-والین و مواد جانبی

ویژگی ها و موارد مصرف:

  • کمک به جلوگیری از تجزیه عضلانی
  • افزایش انرژی و کاهش مدت زمان کوفتگی عضلات
  • تقویت سیستم ایمنی بدن