کراتین ویتاپ

کراتین مونوهیدرات خالص یک کمک نیروزا و غیر هوازی، پشتیبانی از عملکرد شدید عضلانی

ترکیبات : کراتین منو هیدرات خالص

  • ویژگی ها و موارد مصرف :
  • افزایش مقاومت ماهیچه ای.
  • افزایش قدرت حجم ماهیچه.
  • شدت افزایش وزن.
  • افزایش ذخیره انرژی در ماهیچه ها .