بتا آلانین چیست؟

خانه » برچسب‌های نوشته‌ها "بتا آلانین"
بتا آلانین

بتا آلانین چیست؟

بتا آلانین آمینو اسیدی است که در تمامی عضلات اسکلتی وجود دارد. زمانی که بتا آلانین با هیستیدین (آمینو اسیدی ...
انتشار : 12 مرداد 1398 نویسنده : SETAREGAN NIK