هلدینــگ ســـتــارگان نیــک

تولید کننده انواع مکملهای دارویی،غذایی و ورزشی


نقش ویتامین B6 در متابولیسم اسید های آمینه ؟


بی سی ای ای + ویتامین B6

افزایش توده عضلانی با اسید آمینه بی سی ای ای + ویتامین B6

 

ویتامین B6 یک کوفاکتور برای بسیاری از آنزیم ها است ، به ویژه آنزیمهایی که در متابولیسم پروتئین نقش دارند، و همچنین یک کوفاکتور برای متابولیسم فولات است. این ویتامین بیش از هر ماده مغذی دیگری در عملکردهای متابولیسم اسید آمینه نقش دارند و وظیفه اصلی آن انتقال گروه آمینه است. ویتامین B6 در غذاها، به ویژه در جگر، حبوبات، آجیل و موز فراوان یافت می شود.

این ویتامین همچنین برای متابولیسم کربوهیدرات ها، انتقال دهنده های عصبی و سنتز هم، و عملکرد سیستم ایمنی مهم است. فولات برای متابولیسم اسیدهای آمینه، سنتز DNA و تقسیم سلولی و همچنین سلامت خون مهم است.

ویتامین B6 به ساخت پروتئین و حفظ عضلات کمک می‌کند و از آنجایی که به نظر می‌رسد هنگام ورزش ویتامین B6 را از دست می‌دهیم، همراه کردن آن با مکملهای ورزشی در تامین این ماده کمک می نماید .

 

مزایای ترکیب ویتامین B6 با اسید آمینه  بی سی ای ای :

 

 • کمک به متابولیسم طبیعی پروتئین و گلیکوژن
 • پیشگیری از خستگی و بهبود عملکرد ورزشی
 • افزایش سطح انرژی
 • کمک به افزایش تمرکز حین تمرین
 • جلوگیری از تخریب عضلانی
 • کمک به ریکاوری بعد تمرین
 • کمک به  افزایش چربی سوزی بدن
 • کمک به افزایش سنتز پروتئین
 • کمک به افزایش وزن بدون چربی تعدادی
 • افزایش توده عضلانی
 • تامین  آمینو اسیدهای لوسین، ایزولوسین و والین

 

کوفاکتورها گروهی از مواد هستند که به آنزیم ها متصل شده و کار آن ها را تسهیل می بخشند.


بی سی ای ای + ویتامین B6 حفظ توده عضلانی اسید آمینه خستگی حین ورزش