هلدینــگ ســـتــارگان نیــک

تولید کننده انواع مکملهای دارویی،غذایی و ورزشی


VITA.P

برند ویتاپی برندی معتبر و ایرانی در زمینه تولید انواع مکملهای ورزشی است. شرکت ستارگان نیک تلاش می نماید تا با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه خارجی مکملهای با کیفیتی را تولید و در اختیار کسانی قرار دهد که به تناسب اندام خود اهمیت می دهند. کیفیت یکی از اصولی است که این برند توجه زیادی به آن می کند و همواره تلاش دارد تا در تمامی فرآیند تولید مکمل آن را رعایت نماید.