هلدینــگ ســـتــارگان نیــک

تولید کننده انواع مکملهای دارویی،غذایی و ورزشی


KID VIT

کیدویت مکمل افزایش قد و وزن کودکان از برند ویتاپی به عنوان منبع تامین پروتئین، ویتامین و کربوهیدرات برای رشد کودکان مورد استفاده قرار میگیرد. پودر مکمل غذایی کیدویت جهت افزایش وزن و تامین پروتئین ،کلسیم، ویتامین های گروه ب و .. بسیار مفید است . این محصول مناسب کودکان 14-2 سال است.