هلدینــگ ســـتــارگان نیــک

تولید کننده انواع مکملهای دارویی،غذایی و ورزشی


تماس با مشاور

در این بخش کارشناسان تغذیه پاسخگوی سوالات مشتریان در زمینه معرفی، انتخاب و نحوه مصرف محـصولات و همچنین پیشنـهاد راهـکار مناسب برای مشـکلات احتمالی هسـتند. برای ارتباط با کارشناسان با شماره تلفن ۰۲۱۴۴۲۹۲۴۵۳ تماس حاصل فرمایید.