هلدینــگ ســـتــارگان نیــک

تولید کننده انواع مکملهای دارویی،غذایی و ورزشی


تصاویر

اسپانسری اردوی تیم ملی فجیره - امارات

هفتاد و سومین دوره مسابقات پرورش اندام قهرمانی جهان


اسپانسری جام استاد محمد فرید

تهران


اسپانسری مسابقات بدنسازی تهران

جنوب شرق تهران


اسپانسری مسابقات بدنسازی تهران

شمال غرب تهران


اسپانسری مسابقات آسیایی بدنسازی هاربین چین

هاربین چین 2019


ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما

2019 ( دارو وصنایع وابسته )


نمایشگاه ایران مال

تهران 1398


اسپانسری مسابقات بدنسازی اسپانیا

سانتا سوزانا اسپانیا 2021